Domov
O nás
Kontakt
Copyright
Bratislava

Bratislava

Mesto

ID

111034011002202

Autor

Vladimír Kováčik

Vytvorené

26. 8. 2015

Rozmer

7360 x 4912 px

História Bratislavy je úzko spätá s hradom. Výšinná akropola bola odnepamäti strategicky významným miestom, čoho dôkazom sú stopy jej najstaršieho osídlenia pochádzajúce spred približne 4 500 rokov z obdobia eneolitu.

Možno povedať, že od prvej polovice 9. storočia tu existovalo dobre opevnené stredisko so zrubovými obydliami, palácom, predrománskou trojloďovou bazilikou, cintorínom, ako aj s hospodárskymi objektmi.

V 18. storočí sa Bratislava stala nielen najväčším a najvýznamnejším mestom Slovenska, ale i celého Uhorského kráľovstva. V tomto storočí uhorská aristokracia postavila veľa nádherných palácov, množstvo kostolov, kláštorov a ďalších cirkevných budov.

Najväčší stavebný rozmach mesta nastal v druhej polovici 20. storočia a pokračuje až dodnes. K mestu boli pripojené okolité obce, vyrástli nové sídliská. Nejedna novostavba sa zaradila medzi dominanty mesta.

Medzi neodmysliteľné dominanty Bratislavy patrí Bratislavský hrad, Dóm sv. Martina a Nový most. Každá z týchto stavieb predstavuje inú historickú epochu vývoja mesta.