Domov
O nás
Kontakt
Copyright
Bratislava - Vydrica

Bratislava

Podhradie - Vydrica

ID

181034011110302

Autor

Vladimír Kováčik

Vytvorené

1. 8. 2019

Rozmer

14289 x 4648 px

Podhradie bola od roku 1848 štvrť Bratislavy, predtým samostatné sídlo, ktoré sa okolo roku 1800 rozkladalo východne od hradu (medzi hradom a mestom), južne od hradu (medzi hradom a Dunajom) a sčasti aj západne od hradu (po Mlynskú dolinu).

Vydrica je jednou z najstarších častí Bratislavy. Ak chceme byť úplne presní, mali by sme uviesť, že Vydrica spočiatku ani netvorila súčasť Bratislavy. Bola rybárskou osadou pod hradným kopcom, za vtedajšími bránami mesta. V stredoveku sa z tohto mesta vychádzalo štyrmi bránami a jednou z nich bola práve Vydrická brána.

Túto časť mesta obývali, až na drobné výnimky, skôr chudobnejšie vrstvy obyvateľstva. Žili tu predovšetkým rybári, obchodníci, remeselníci. Štvrť bola od konca 19. storočia až do svojho zániku známa najmä svojimi krčmami, nevestincami a zlou bezpečnosťou. Nachádzali sa tu hostince ako Zlatá lampa, Biely vlk, Zlaté slnko  Hviezda.

V 50-tych a 60-tych rokoch 20. storočia bol takmer celý Zuckermandel spolu s celou Vydricou zničený kvôli rozširovaniu cesty na dunajskom nábreží a výstavbe Mosta  SNP.