Domov
O nás
Kontakt
Copyright
Obec
Stavby
Sakrálne stavby
Cintorín
Múzeum
Umenie
Krajina
Príroda
Kostol
Kláštor
Kaplnka
Kríž
Socha, stĺp
Dóm sv. Martina
Dóm sv. Martina
Dóm sv. Martina
Dóm sv. Martina
Dóm sv. Martina
Dóm sv. Martina
Dóm sv. Martina
Chrám Povýšenia svätého kríža
Chrám Povýšenia svätého kríža
Chrám sv. Mikuláša
Kostol Zvestovania Pána (Františkáni)
Kostol Zvestovania Pána (Františkáni)
Kostol Najsvätejšej Trojice (Podhradie)
Kostol Najsvätejšej Trojice (Podhradie)
Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa (Jezuiti)
Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Notre Dame)
Kostol Navštívenia Panny Márie (Milosrdní bratia)
Kostol sv. Štefana (Kapucíni)
Kostol sv. Štefana (Kapucíni)
Kostol sv. Štefana (Kapucíni)
Kostol Povýšenia svätého kríža (Klarisky)
Kostol sv. Alžbety (Alžbetínky)
Kostol sv. Alžbety (Modrý kostol)
Kostol sv. Alžbety (Modrý kostol)
Kostol sv. Alžbety (Modrý kostol)
Kalvínsky kostol
Kostol sv. Kríža (Devín)
Kostol sv. Kríža (Devín)
Kostol sv. Víta
Kostol sv. Víta
Kostol sv. Víta
Kostol sv. Michala (Čunovo)
Kostol sv. Michala (Čunovo) - Hrobka Zsitvay László
Kostol sv. Michala (Čunovo) - Hrobka Hunkár Julia
Kostol a kláštor sv. Kataríny (Katarínka)
Kostol a kláštor sv. Kataríny (Katarínka)
Kostol a kláštor sv. Kataríny (Katarínka)
Kostol a kláštor sv. Kataríny (Katarínka)